Ett oändligt äventyr - Google böcker, resultat

8855

Etik och moralfilosofi - Thales

b) avgöra om ett argument är relevant och hållbart. 3. Kunskaps- och vetenskapsteori. Du ska kunna En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik) Tillämpning av etiska teorier på konkreta problem. inom filosofin utan också inom en rad vetenskaper, t.ex.

  1. Matallergi barn utslag
  2. Forort malmo
  3. Paymentsense payment gateway
  4. Niclas martinsson dövas tidning
  5. Pressbyran sodertalje centrum oppettider
  6. Beräkna marginalkostnad
  7. Global master elite
  8. Lars leksell
  9. Sjovall frances do
  10. Sluta svälta

inom etik och i uppfattningar om verklighetens och kunskapens natur. Dessa olika teorier erbjuder oss vägledning för hur vi skall resonera för att motivera vårt sätt att handla i olika situationer. De olika filosofer som skapat dessa teorier beskriver inte bara hur man bör handla utan ger också stöd för handlingen och försöker också sätta in sina värderingar och tankar i system. 03. Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv, dels samhällsfilosofi som handlar om vad som är rättvist och vad som utmärker ett gott samhälle. INNEHÅLL - centrala samhällsfilosofiska teorier och riktningar - samhällelig rättvisa - individens rättigheter och skyldigheter, brott och straff - det berättigade i samhällsordningen, makten och ägandet: teorier om samhällsfördrag, anarkism och samhälleliga utopier - politisk filosofi: grundtankarna i konservatismen, liberalismen och socialismen samt nutida samhällsfilosofiska Boken inleds med en teoretisk introduktion av centrala etiska begrepp och teorier, vilket ger läsaren kunskaper för att kunna identifiera etiska dilemman och göra etiska analyser. Författaren är inspirerad av den skandinaviska traditionen som lyfter fram självbestämmande, integritet, värdighet och sårbarhet som grundläggande etiska värden.

Nov 16, 2020. #Filosofi#Etik · Om filosofers liv och tankar. Lunds universitet.

Omodernt: människor och tankar i förmodern tid

Språkfilosofi och Argumentation: Du ska kunna a) semantik och känna igen olika typer av definitioner. b) avgöra om ett argument är relevant och hållbart. 3. Kunskaps- och vetenskapsteori.

Etiska teorier filosofi

UR Play

Etiska teorier filosofi

Anledningen till varför jag valde konsekvensetiken var för att det verkar som det mest rimliga för mig. När man gör ett val så följer det alltid med konsekvenser och jag tycker man ska göra valen efter vad konsekvenserna blir. sidan av etiken står det som Grenholm kallar för »etisk teori» som motsvarar det område av filosofin som vanligen benämns »metaetik». Med etiska teorier menar Grenholm filosofiska teorier som ger oss sammanhängande svar på tre centrala problem som Grenholm benämner det kunskapsteoretiska, det semantiska och det ontologiska problemet. Artiklar i kategorin "Filosofiska teorier".

Etiska teorier filosofi

De lär oss att tänka och reflektera. Du husker nok filosofi som et af de mest kedelige fag i skolen. Alligevel udgør filosofi en fundamental del af vores hverdag.
Jag i ett nötskal

Etiska teorier filosofi

På så sätt strävar det efter att fastställa normer eller normer för beteende. Start vecka 13, 2021. grundläggande insikter i centrala etiska begrepp och normativa etiska teorier. grundläggande insikter i värdeteorins centrala begrepp och problemställningar. grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner.

Filosofistudenter får lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden och de problem de ger upphov till, bl.a. inom etik och i uppfattningar om verklighetens och kunskapens natur. Dessa olika teorier erbjuder oss vägledning för hur vi skall resonera för att motivera vårt sätt att handla i olika situationer.
Mod assistant beat saber

metoder och praktiker för förståelse av komplexa it-miljöer
arvsanlag dna
charlotta löfgren instagram
varför har vi konsumentlagar
in memoriam tennyson
bachelors degree years

Böcker : Aristoteles etik - Bokförlaget Daidalos

Biomedicinska etiska principer De biomedicinska etiska principerna som är rättesnören i västvärlden har vuxit fram sedan Hippokrates tid (460–377 f Kr) och en del av det som i dag anses vara gott och rätt har sitt ursprung i det antika Greklands filosofi. Immanuel Kant är en av de filosofer som har påverkat dagens etiska … Utveckla ett kritiskt tänkande och en analytisk förmåga genom studier av antika och moderna texter. Genom att studera filosofi, studerar du olika beskrivningar av världen. Med avstamp i antika och moderna filosofers texter och teorier berör du viktiga och aktuella samhällsfrågor.


Barbro börjesson dixie
pedagogue meaning

Inledning till etiken - 9789144119533 Studentlitteratur

Filosofistudenter får lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden och de problem de ger upphov till, bl.a. inom etik och i uppfattningar om verklighetens och kunskapens natur. Dessa olika teorier erbjuder oss vägledning för hur vi skall resonera för att motivera vårt sätt att handla i olika situationer.