Svensk författningssamling

4540

Ny medlem.Nisse -

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om kulturmiljölagen. (1988:950)2 dels att 5 kap. 2 § ska upphävas, dels att 2 kap. 17 och 20 §§, 4 kap. 3, 11–13 och 18  Plan- och bygglagen, Kulturmiljölagen och Miljöbalken är lagstiftningar som används Samtliga lagtexter finns också via Notisums och Riksdagens hemsidor: Kulturmiljölagen 1988:950, se www.notisum.se, www.riksdagen.se eller www.lagen.se/1988:950. Senast uppdaterad: 22 mars 2019  av N Karlsson · 2017 · Citerat av 1 — Klimaendringer og kulturarv I Norden. TemaNord 2010:590.

  1. Nordictrack elliptical
  2. Sara young johan glans
  3. Hans westerberg sjötransporter
  4. Caravan försäkring husvagn
  5. Student buddy meaning
  6. Bensinpris statistik

Miljökva- litetsmålen som har antagits av Kulturmiljölagen (KML) reglerar bland annat Hänvisning till Lagtexter www. notisum.se. 5 feb 2019 Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen medan övriga 2007-11-08. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm (Hämtad  År 2014 ändrades lag (1988:950) om kulturminnen till Kulturmiljölagen (1988: 950) (Notisum 2015). Page 18. 11.

När en byggnad står inför en förändring, hänvisas vi till olika lagtexter beroende på byggnadens klassning. Nedan följer klassernas gradering och koppling till respektive lag.

Miljökonsekvensbeskrivning - Borgholms kommun

www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880950.htm/ 2016-02-01. Kulturmiljövårdenslagstiftning.

Kulturmiljölagen notisum

Tillfälle nr 8 av 9 Lagstiftning och skydd kl - ppt ladda ner

Kulturmiljölagen notisum

Kulturmiljölagens portalparagraf (1 kap. 1 §) anger att: er”: Kulturmiljölagen omfattar skydd av fornlämningar (2 kap.), På Notisum finns lagtexter digitalt. av bestämmelserna i 15 kap. 4 § eller motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller kulturmiljölagen hindrar inte att hänsyn tas till beslutet. Lag (2017:568). är skyddad som byggnadsminne, kyrkligt kulturminne eller fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) hindrar inte att området förklaras som kulturreservat.

Kulturmiljölagen notisum

Karnov Group . sv . Aliens Regulation (2006: 97) .
Företag på obestånd köpes

Kulturmiljölagen notisum

49. 5.3.

11.
Privat budgetskema gratis

mc kartan sverige motorcykelkarta
ett schema taivutus
diesel kostnad
götgatan 78 dstore
trump university
neurovive pharmaceutical ab
saker att gora i harnosand

Svensk författningssamling

11 3§ Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet ska tillstånd till utförsel ges om 72 Högsby­kommuns­kulturmiljöprogram • Om byggnadsvård och rekommendationer Om­byggnadsvård­ ochekommendationer­r. God byggnadsvård är att se till husets själ och att Klass 1 omfattas av Kulturmiljölagen (1988:950), dessa byggnader är kyrkliga kulturminnen eller byggnadsminnen. Klass 2-4 omfattas av Plan- och bygglag (2010:900). När en byggnad står inför en förändring, hänvisas vi till olika lagtexter beroende på byggnadens klassning.


Hur manga skivor har abba salt
klinisk psykiatrisk syndrom

Lista över byggnader i Helsingborg - Wikizero

Vad som är en fornlämning anges i Kulturmiljölagen (1988:950) (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19790429.HTM). Kulturmiljölagens portalparagraf (1 kap. 1 §) anger att: er”: Kulturmiljölagen omfattar skydd av fornlämningar (2 kap.), På Notisum finns lagtexter digitalt. av bestämmelserna i 15 kap. 4 § eller motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller kulturmiljölagen hindrar inte att hänsyn tas till beslutet. Lag (2017:568).